Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Informace o instituci Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné - jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

 

Bakalářské studium:


Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství

 

Stavební inženýrství

Dopravní inženýrství

Dopravní stavby

Geotechnika

Konstrukce staveb

Městské stavitelství a inženýrství

Prostředí staveb

Příprava a realizace staveb

Správa majetku a provoz budov

Stavební hmoty a diagnostika staveb

Kde nás najdete?

Zobrazit